» خدمات الکترونیک مدارس هوشمند - تصحیح آزمون های تستی - وب سایت مدارس

» طراحی وب سایت موسسات، سازمان ها، شرکت های تعاونی مسکن، اشخاص و مراکز علمی، فرهنگی و هنری

سازگار با کروم، فایرفاکس و اپرا

Use Chrome, FireFox, Opera

 
 

 
 

اطلاعات کلی بازدیدکنندگان وب سایت مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

در تصویر مشاهده می کنید که وب سایت مدارس علامه طباطبایی حد فاصل سال های 2008 تا آگست 2012 حدود 7 میلیون بار توسط حدود 3 میلیون 600 هزار نفر باز شده است. این تعداد بازدیدکننده در این مدت بیش از 57 میلیون صفحه (بله!، 57 میلیون صفحه) را در وب سایت مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی مشاهده کرده اند. به طور متوسط هر بازدیدکننده حدود 6:37 در سایت مجتمع به جستجو می پردازد و در طول این مدت به طور متوسط 8.3 صفحه را در سایت مورد مشاهده قرار می دهد. این اعداد، به اعتقاد کارشناسان، اعداد بسیار خوبی برای یک وب سایت هستند. به آمار فوق می توانید آمار 31 درصدری خروج ناگهانی از سایت (Bounce Rate) که مربوط به جستجو های غیر مرتبط است را نیز اضافه کنید (درصد خروج ناگهانی اگر زیر 60 درصد باشد عدد مناسبی است و عدد 30 درصد یک عدد عالی به حساب می آید). همچنین 45 درصد بازدید مجدد وب سایت به این معنی است که وب سایت مجتمع علامه طباطبایی با توجه به کیفیت بالای مطالب آن باعث می شود در حدود نیمی از بازدید کنندگان مجداً به وب سایت مراجعه نمایند. آمار بیش از 30 درصد آمار خوبی است و 45 درصد بازگشت مجدد به سایت آماری بسیار خوب به حساب می آید. در نمودار، نقاط خیز، مربوط به فصل امتحانات (دی و خرداد) است که تعداد بازدید به بیش از 50 هزار نفر در روز و رتبه الکسای سایت به 270 (و اخیرا به 159) در ایران می رسد.

کد فایل : 4/4

اطلاعات کلی بازدیدکنندگان وب سایت مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی


 

کلمات مرتبط : مدارس | مدرسه | علامه طباطبایی | مجتمع علامه طباطبایی | دبستان | دبیرستان | مدرسه راهنمایی

 

 

سایر تصاویر

Microsoft VBScript runtime error '800a005e'

Invalid use of Null: 'replace'

/show/file/file.asp, line 611