» خدمات الکترونیک مدارس هوشمند - تصحیح آزمون های تستی - وب سایت مدارس

» طراحی وب سایت موسسات، سازمان ها، شرکت های تعاونی مسکن، اشخاص و مراکز علمی، فرهنگی و هنری

سازگار با کروم، فایرفاکس و اپرا

Use Chrome, FireFox, Opera

 
 

 
 

تبلیغات ریالی و سنتی در گوگل برای وب سایت مجتمع علامه طباطبایی

این نمودار نشان می دهد که در طول تاریخ ساخت وب سایت مجتمع علامه طباطبایی هرگز حتی یک ریال (یک سنت!) هم برای آوردن بازدیدکننده از طریق موتورهای جستجو هزینه نشده است. اخیراً بسیاری از وب سایت ها با پرداخت هزینه های هنگفت و میلیونی توسط واسطه ها سعی می کنند در تبلیغات کناری و حتی داخل نتایج گوگل ظاهر شوند. آمار 5 میلیون بازدید کننده ی گوگلی وب سایت مجتمع وقتی جالب می شود که مشخص شود حتی یک سنت هم برای این کار هزینه نشده است و هیچ بازدید کننده ای با "تبلیغات" وارد سایت مجتمع علامه طباطبایی نشده است و تمام بازدیدکنندگان فعلی آن نتیجه طراحی صحیح وب سایت از نظر اصول SEO و همچنین از نظر کد ها، سرعت سایت، سرور مناسب آن، محتوای خوب و قابل قبول آن و اعتماد بازدیدکنندگان به آن است.

کد فایل : 4/11

تبلیغات ریالی و سنتی در گوگل برای وب سایت مجتمع علامه طباطبایی


 

کلمات مرتبط : مدارس | مدرسه | علامه طباطبایی | مجتمع علامه طباطبایی | دبستان | دبیرستان | مدرسه راهنمایی

 

 

سایر تصاویر

Microsoft VBScript runtime error '800a005e'

Invalid use of Null: 'replace'

/show/file/file.asp, line 611