» خدمات الکترونیک مدارس هوشمند - تصحیح آزمون های تستی - وب سایت مدارس

» طراحی وب سایت موسسات، سازمان ها، شرکت های تعاونی مسکن، اشخاص و مراکز علمی، فرهنگی و هنری

سازگار با کروم، فایرفاکس و اپرا

Use Chrome, FireFox, Opera

 
 

 
 

مشاهده نتایج توسط دانش آموزان، اولیا و مسئولین آموزشی

بخش دانش آموزی و به خصوص بخش نمایش نتایج وب سایت مدارس علامه طباطبایی از سال 1383 تا کنون بهترین نمونه در بین تمام وب سایت ها مدارس ایران بوده است. با نگاهی به گزارشات و اطلاعات این بخش می توانید به این مهم پی ببرید. نکته مهم این است که ای خدمات به صورت دائم وجود دارند و روزانه به روز یا Update می شوند. این به روز رسانی، از سال 1383 آغاز شده است و تا کنون ادامه دارد. مهمترین تفاوت این مدارس با مدارس مشابه که جرقه هایی در آنها در این زمینه شکل گرفته است، همین به روز بودن آن از سال 1383 تا کنون است.

کد فایل : 4/20

مشاهده نتایج توسط دانش آموزان، اولیا و  مسئولین آموزشی


 

کلمات مرتبط : مدارس | مدرسه | علامه طباطبایی | مجتمع علامه طباطبایی | دبستان | دبیرستان | مدرسه راهنمایی

 

 

سایر تصاویر

Microsoft VBScript runtime error '800a005e'

Invalid use of Null: 'replace'

/show/file/file.asp, line 611