» خدمات الکترونیک مدارس هوشمند - تصحیح آزمون های تستی - وب سایت مدارس

» طراحی وب سایت موسسات، سازمان ها، شرکت های تعاونی مسکن، اشخاص و مراکز علمی، فرهنگی و هنری

سازگار با کروم، فایرفاکس و اپرا

Use Chrome, FireFox, Opera

 
 

 
 

منبع ایجاد ترافیک (بازدیدکننده) برای وب سایت مدارس علامه طباطبایی

این نمودار که یکی از مهمترین نمودار ها برای هر وب سایتی است، برای وب سایت مدارس علامه طباطبایی نشان می دهد که حدود 75 درصد بازدیدکنندگان از طریق موتور های جستجو (حدود 95 درصد این تعداد از طریق گوگل)، حدود 16 درصد به صورت مستقیم و با وارد کردن نام سایت در Address Bar یا از طریق Bookmark یا Favorite و حدود 9 درصد هم از طریق لینک های موجود در سایت های دیگر به وب سایت مدارس علامه طباطبایی مراجعه می کنند. در مدت مشخص شده (2008 تا 2012) حدود 5 میلیون نفر از وب سایت مدارس علامه طباطبایی فقط با استفاده از جستجو در گوگل بازدید کرده اند (البته امار کلی مربوط به سال 2004 تا 2012 حدود 6 میلیون نفر است).

کد فایل : 4/10

منبع ایجاد ترافیک (بازدیدکننده) برای وب سایت مدارس علامه طباطبایی


 

کلمات مرتبط : مدارس | مدرسه | علامه طباطبایی | مجتمع علامه طباطبایی | دبستان | دبیرستان | مدرسه راهنمایی

 

 

سایر تصاویر

Microsoft VBScript runtime error '800a005e'

Invalid use of Null: 'replace'

/show/file/file.asp, line 611