» خدمات الکترونیک مدارس هوشمند - تصحیح آزمون های تستی - وب سایت مدارس

» طراحی وب سایت موسسات، سازمان ها، شرکت های تعاونی مسکن، اشخاص و مراکز علمی، فرهنگی و هنری

سازگار با کروم، فایرفاکس و اپرا

Use Chrome, FireFox, Opera

 
 

 
 

نمایی از صفحه ورودی بخش پژوهش مجتمع علامه طباطبایی

در مجتمع علامه طباطبایی، واحد ادونس و بخش پژوهش یکی از واحد های مهم آن هستند. گواه آن نیز حضور همه ساله دانش آموزان مدارس علامه طباطبایی در المپیاد های جهانی و مرحله دوم کشوری و مدال آوری آنان است به شکلی که از سال 1383 تا کنون همه ساله علاوه بر تعداد 20 تا 30 دانش آموز قبولی مرحله دوم المپیاد کشوری، هر سال یک یا چند مدال جهانی نیز به دانش آموزان این مجموعه تعلق داشته است.

کد فایل : 4/15

نمایی از صفحه ورودی بخش پژوهش مجتمع علامه طباطبایی


 

کلمات مرتبط : مدارس | مدرسه | علامه طباطبایی | مجتمع علامه طباطبایی | دبستان | دبیرستان | مدرسه راهنمایی

 

 

سایر تصاویر

Microsoft VBScript runtime error '800a005e'

Invalid use of Null: 'replace'

/show/file/file.asp, line 611