» خدمات الکترونیک مدارس هوشمند - تصحیح آزمون های تستی - وب سایت مدارس

» طراحی وب سایت موسسات، سازمان ها، شرکت های تعاونی مسکن، اشخاص و مراکز علمی، فرهنگی و هنری

سازگار با کروم، فایرفاکس و اپرا

Use Chrome, FireFox, Opera

 
 

 
 

نمودار تعامل بازدیدکنندگان با وب سایت مجتمع علامه طباطبایی

در نمودار تعامل، مشخص است که 57 درصد بازدیدکنندگان بیش از 1 دقیقه در سایت مجتمع به جستجو و مشاهده صفحات می گردازند. برای یک سایت معمولی، 30 درصد عددی خوب است و 57 درصد عددی عالی به حساب می آید. توجه داشته باشید که همین عدد برای نه ماهه دی 1390 تا خرداد 1391، حدود 80 درصد و در طول خرداد 1391 به بیش از 88 درصد رسیده است که اعدادی مافوق ارقام معمول برای سایت های مشابه هستند.

کد فایل : 4/7

نمودار تعامل بازدیدکنندگان با وب سایت مجتمع علامه طباطبایی


 

کلمات مرتبط : مدارس | مدرسه | علامه طباطبایی | مجتمع علامه طباطبایی | دبستان | دبیرستان | مدرسه راهنمایی

 

 

سایر تصاویر

Microsoft VBScript runtime error '800a005e'

Invalid use of Null: 'replace'

/show/file/file.asp, line 611